So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Line OPT-2200 tuân thủ chuẩn IEEE 802.3 / ab Gigabit Ethernet. This method is supported for the network connection as 10/100/1000 Base-Tto 1000 Base SX / LX and connect this partition type for the transport of opt-2200 series executable may be used in 16 slots sockets to module OPT-2200series Fiber Media Converter chuyển đổi phương tiện 1000Base-T (Clock Gigabit) sang 1000Base-SX / LX (Fiber Gigabit) và backward. Port 1000Base-T support full duplex connection connection at the speed speed with RJ45 connector. Connection to short Gigabit (SX) or the laze length (LX) with mode SC multi mode or single connection.

Lọc

OPT-2200 Series

Khoảng giá

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

#